Geschiedenis

Het licht raakte hem in zijn spirituele oog, tussen de wenkbrauwen. Hij had een visioen waarin hij bonte schitterende bellen zag. Sommige van de bellen droegen symbolen, die hij vantevoren in de sutra´s had ontdekt. Deze bellen bleven zolang voor zijn geestelijke oog staan totdat de informatie in zijn ziel was gebrand. De ene bel verdween en de volgende verscheen- totdat hij alle informatie had gekregen, die hij nodig had.

Op die manier werd hem Reiki geschonken en hij wist plotseling diep in zijn hart wat de helende werking was en hoe hij deze moest gebruiken.

Er gebeurden veel dingen waarin Dr. Usui de wonderbaarlijke kracht van Reiki altijd weer kon bewijzen.

Na zijn terugkeer naar Kyoto werkte hij daar in de slums en heiligde jong en oud. Veel mensen konden geheel genezen worden, maar hij moest ook onderkennen dat hij zich tijdens het behandelen concentreerde op het lichaam en niet op de denkwijze van de mensen. Hij verliet de slums en wijde zijn leven toe aan de opgave Reiki alleen aan mensen te geven die het dankbaar aannamen en leerde het slechts aan diegene die de werkelijke interesse hadden zichzelf te genezen.

Dr. Usui kwam tot de conclusie, dat de Reiki-behandelingen slechts werken bij een echte energieuitwisseling. Wie iets krijgt, moet daarvoor geven. Doet hij dat niet, verliest het zijn waarde.

Dr. Usui stelde de Reiki-levensregels op. Deze zijn tot vandaag de dag een essentieel deel van het Usui-systeem der natuurlijke genezing.

 

1 | 2