Wat is Reiki?

Het Japanse woord Reiki is opgebouwd uit twee lettergrepen:

Rei: Het leven (het kosmische, Universele aspect)
Ki: De energie, levenkracht die alles door- en omvloeit

Reiki

 

 

 

 

De universele levensenergie"

Reiki is een zeer oude Japanse geneeswijze, die van Tibetische monniken in hun Sanskrietgeschriften werden. Aan het einde van de 19de eeuw ontdekte Dr. Mikao Usui - een Japanse geleerde - de werking van deze levensenergie opnieuw. Dr. Usui merkte dat het geen nut heeft lichamelijk lijden uit te bannen. Genezen betekent veranderen en verandering is alleen als geheel mogelijk. Reiki werkt als geheel op lichaam, geest en ziel. Alleen als lichaam, geest en ziel in harmonie komen, heeft de mens een kans op genezing.

Reiki moet niet in tegenspraak staan tot de conventionele behandelingen. In een wereld waar alles zijn plaats heeft, wil Reiki de schoolgeneeswijzen niet vervangen, maar een belangrijke en waardevolle aanvulling zijn. In de combinatie van oeroude en jonge wetenschappen liggen veel mogelijkheden tot genezing.

Reiki: